Bedrijf & medewerker

Begeleiding van medewerkers (voor bedrijven)

De bezuinigen en de economische crisis hebben veel impact op bedrijven en medewerkers. Juist daarom is het belangrijk dat je als werkgever nú investeert in je medewerkers. Voor een goede werksfeer en een optimale medewerkerstevredenheid. Leef biedt bedrijven deskundige begeleiding. Wij helpen met het voorkomen of oplossen van knelpunten binnen je organisatie of team. Ook ondersteunen wij individuele medewerkers die niet goed functioneren of dreigen uit te vallen.

Onze dienstverlening voor bedrijven

Leef biedt bedrijven en organisaties onder meer ondersteuning op het gebied van:

  • individuele begeleiding;
  • coaching van medewerkers en leidinggevenden;
  • bemiddeling bij conflicten;
  • advisering bij re-integratie;
  • advisering bij veranderingsprocessen;
  • opvang na ingrijpende gebeurtenissen;
  • trainingen op maat, zoals assertiviteitstraining en anti-stresstraining;
  • workshops over bijvoorbeeld verzuim, ongewenst gedrag of schulden bij werknemers;
  • advies op locatie;
  • vertrouwenspersoon.

Lees een casus over hulpverlening aan medewerkers

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf?
Neem gerust contact op