Gezinnen

Hulpverlening aan gezinnen

Kinderen opvoeden is waardevol en mooi. Maar het gaat ook gepaard met kleine of grote problemen. Vaak kun je die zelf oplossen, eventueel met steun van je omgeving. Kom je er zelf niet uit? Dan kun je terugvallen op Leef. Samen zoeken we naar oplossingen. Wij versterken de eigen kracht van ouders en kinderen. Zodat je gezin weer ‘draait’. Ons doel: een prettige, veilige en stabiele gezinssituatie.

Basisprincipes van het opvoeden

Bij het begeleiden van gezinnen hanteren wij de volgende basisprincipes van opvoeden:

  • Opvoeden is leuk, maar het gaat altijd gepaard met grote en kleine problemen die je veelal zelf of met steun van je omgeving kunt oplossen.
  • Focus op de mogelijkheden: wij sluiten aan bij en versterken de eigen kracht van ouders en kinderen.
  • Er wordt niet gepraat óver maar mét de kinderen en hun ouders.
  • Eén aanspreekpunt voor alle ondersteuningsvragen (credo: ‘één huishouden, één plan’).
  • Oplossen in plaats van symptoombestrijding.
  • Mensen zijn belangrijker dan regels.
  • Ieder mens is uniek, maatwerk is daarom de norm.
  • De veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens.

Hoe gaat de gemeente om met jeugdhulp?

Zoals je waarschijnlijk weet, is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp: jeugdzorg en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Elke gemeente regelt dit op zijn eigen manier. Wil je weten hoe jouw gemeente omgaat met de jeugdhulp? Neem gerust contact op met ons. Ook als het gaat om specialistische vormen van jeugdhulp.

Lees een casus over hulpverlening aan gezinnen

Neem gerust contact op
Heb je vragen over de opvoeding van je kinderen? Wil je dat er verandering komt in jouw (thuis)situatie? Dan kun je terecht bij Leef.
Neem gerust contact op (contactformulier)