Leefbare wijk

Ondersteuning voor een leefbare en veilige wijk

Voel je je prettig en veilig in je eigen buurt of wijk? Of vind je dat dit beter kan? Leef ondersteunt bewoners bij het verbeteren van de Leefomgeving. Een omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt, prettig woont en onderdeel is van een groter geheel. Immers, iedereen vindt het prettig om ergens bij te horen. Om samen met anderen activiteiten ondernemen. Of om gewoon een praatje te maken. Het liefst in de directe woon- en leefomgeving.

Samen met bewoners en lokale partners

Wij vinden het belangrijk dat bewoners zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun wijk. Met passende basisvoorzieningen, activiteiten en diensten. Wij ondersteunen bewoners daarbij. We doen dat met elkaar! Dit bevordert namelijk de samenhang tussen bewoners in de wijk. Wij werken bovendien nauw samen met woningcorporaties, gemeenten, onderwijs, politie en andere lokale partners. Dit voor maximaal resultaat voor de lange termijn.

Lees een casus over ondersteuning voor een Leefbare wijk

Interesse in onze wijkaanpak?
Heb je interesse in onze aanpak voor een leefbare wijk of buurt? Of heb je zelf een idee voor een initiatief dat hieraan een positieve bijdrage levert.
Neem gerust contact op