Bijna vakantie!

De zomer staat voor de deur en voor velen begint een periode van rust en ontspanning. Maar voordat iedereen de vakantie modus heeft aangezet, willen wij nog heel even jullie aandacht voor een korte terugblik (we hebben namelijk een mijlpaal!) en lichten we een tipje van de sluier op voor na de vakanties.

De 100e koppeling!

Stichting Leef Maatschappelijke Dienstverlening zag eind 2015 het licht en zijn we vol vertrouwen in januari 2016 begonnen. Ons eerste doel was het opzetten van een budgetmaatjes project in een tijd waarin de schuldenproblematiek hoogtij vierde. Nu anderhalf jaar verwachten we binnenkort de 100e koppeling tussen een maatje en een inwoner van de gemeente die hulp nodig heeft bij het op orde brengen van zijn of haar financiële situatie! Dit doen wij samen met vele anderen. Leef heeft een geweldig betrokken team van vrijwilligers, die inwoners bijstaan in een voor hen zeer moeilijke tijd, een professioneel budgetcoach en twee zeer ervaren sociaal raadslieden. Deze professionals kennen alle regel- en wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening, financiën en werk & inkomen en werken samen met het budgetmaatjes team aan het verbeteren van iemands (financiële) leven! Hoe geweldig is dat!

Koploper Clientondersteuning!

Wat is er veel gebeurt in die anderhalf jaar. We hebben cursussen en trainingen gegeven, zoals Omgaan met Geld en de training Fit & Vrolijk voor kinderen die opgroeien in armoede. We hebben een sponsorloop gehouden, waardoor het mogelijk werd om met ruim 40 (groot)ouders en kinderen een dag geheel verzorgd naar de winter Efteling te kunnen gaan. We hebben een zeer goede samenwerking met onze collega’s van team schuldhulpverlening en de sociaal wijkteams en streven wij allen naar een beter leven voor mensen die het lastig hebben in het (financiële) leven. Begin 2017 zijn we begonnen met de opdracht ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ waardoor wij nog meer mensen kunnen helpen in de gemeente, die niet weten waar ze moeten beginnen en/of niet weten waar ze de juiste hulp kunnen krijgen. Wij doen dit samen met nog 3 andere organisaties en zijn we door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aangemerkt als koploper in het landelijke project ‘Koplopers Clientondersteuning’. Daarmee wordt waardering uitgesproken voor de manier waarop wij ons werk doen en krijgen we de mogelijkheid om onze aanpak verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Nieuwe specialist in ons team!

Tot slot nog een laatste mooie ontwikkeling die we graag met jullie delen. Voor de zomer hebben we onderzoek gedaan naar de meest voorkomende oorzaken van hoe mensen in financiële problemen terecht komen. Dat heeft met externe factoren te maken zoals het verlies van een baan en/of een scheiding. Vaak zien we ook psychische en/of psychiatrische problemen en nog vaker een combinatie van omstandigheden en persoonlijke problemen. Voor die groep is het heel ingewikkeld om uit de financiële problemen te komen. Dankzij het STAG fonds kunnen wij nu iemand inzetten, die gespecialiseerd is in psychiatrische problematiek en kennis heeft van schuldhulpverlening. Het STAG fonds is een stichting die tot doel heeft preventieve en curatieve zorg te bevorderen ten behoeve van inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Binnenkort volgt er meer informatie over deze nieuwe professional binnen Leef.

Rest ons niets anders dan jullie allemaal een heerlijke vakantie toe te wensen. Rust uit, doe leuke en gezellige dingen met familie, vrienden en geliefden. Want mensen die veel geven aan anderen moeten juist goed voor zich zelf zorgen. Fijne zomer!

Deel dit bericht via: