De betekenis van geld

Deze week is het ‘De week van het geld’. Maar wat betekent geld eigenlijk voor jou? Geld kennen we in muntjes, briefjes, waardepapieren of digitaal. Allemaal tastbaar en heel logisch op het eerste gezicht. De verschillende emoties die mensen ervaren bij het onderwerp ‘geld’ lopen nogal uiteen. En daar, wordt het verhaal over geld soms minder logisch.

Logisch toch?

Het gedrag van anderen vinden wij soms totaal onlogisch. Zo wordt er over mensen die in armoede leven of schulden hebben vaak geoordeeld: eigen schuld. Wie logisch nadenkt, moet toch kunnen uitkomen met een inkomen?

Logische stappen!

Toch is dat best vaak niet het geval. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals ‘domme pech’ (je verliest je baan), maar ook verkeerde beslissingen die er zijn genomen. Voor dat laatste hebben wetenschappers dan weer een logische verklaring gevonden: uit onderzoek blijkt dat stress door armoede en schulden ertoe leiden dat mensen slechter in staat zijn om goede beslissingen te nemen.

Volgens Amerikaans onderzoek zou het IQ zelfs met 13 punten dalen bij stress door geldproblemen. Anderen bestrijden dit weer en zeggen, dat deze groep mensen sowieso een lager IQ zou hebben.
Hoe je de onderzoeksresultaten ook interpreteert: het verstevigen van het financiële IQ van mensen, door preventieve maatregelen en ondersteuning lijken logische stappen om deze problematiek aan te pakken, zodat mensen steviger in hun schoenen staan bij live events en pech. En dat is precies wat Leef doet: mensen met financiële moeilijkheden voorzien van informatie en kennis met de nodige begeleiding opdat juiste beslissingen worden genomen in een financieel zware tijd en voor de toekomst.

Goede leraar!

In “mijn” tijd was de financiële opvoeding nog een taak van de ouders. Ik weet ook nog goed dat mijn leraar economie ons graag financieel wijs wilde maken naast de verplichtte lesstof. Hij waarschuwde ons meerdere keren dat geld nooit gratis was en rekende ons voor op het bord hoe lenen sparen achteraf was, met een veel slechtere rente. Ik zou de kinderen van nu ook een goede leraar gunnen, hoe vroeger hoe beter. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om ouders te ondersteunen bij de financiële opvoeding van hun kinderen. Voorbeelden daarvan vind je op www.weekvanhetgeld.nl

Opvoeders en latere ervaringen met geld, zorgen ervoor dat geld een bepaalde betekenis en belang voor ons krijgt. Misschien spelen de emoties die wij toekennen aan geld in de verschillende discussies over geld een veel grotere rol dan die muntjes, briefjes en waardepapieren die geld uiteindelijk, logisch gezien, alleen maar zijn.

Deel dit bericht via: