Zorg anno 2015: omzien naar elkaar

Het zal u niet zijn ontgaan: sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Dit heet: decentralisatie. Omdat de gemeente dichter bij inwoners staat, kan zij beter en efficiënter zorg op maat organiseren. Dát is het uitgangspunt. Daarbij bekijkt de gemeente wat mensen zelf kunnen, wat zij kunnen met steun van hun omgeving en welke zorg of ondersteuning zij écht nodig hebben. Zo krijgt iedereen de zorg die nodig is; nu én in de toekomst.

Gevolgen voor iedereen

De overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving heeft voor iedere inwoner in de gemeente gevolgen. Van iedereen wordt ‘iets’ verwacht. Dit is in onze visie niet ingegeven door bezuinigingen en dus een noodzakelijk gevolg van de decentralisatie. Nee, wij vinden dit is een gezond beroep doen op mensen en een normale gang van zaken.

Witte jassen

Enkele jaren geleden waren wij op een congres voor zorg en welzijn. Wij hoorden iemand in de zaal zeggen dat zij een ‘vriendin’ voor haar gehandicapte vriendin wilde zijn en geen ‘verzorger’. Hoe zou die vriendin dat begrepen hebben? In de afgelopen decennia hebben we veel ‘normale’ zorg en omzien naar elkaar in ‘witte jassen gestoken’. Gelukkig wordt het weer normaal om iets te doen voor een ander. En daar moeten we zelf natuurlijk ook mee aan de slag. Kunnen wij iets meer betekenen voor een ander?

Eeuwenoude principes

In onze organisatie is het ‘gewoon’ om te werken met vrijwilligers, mantelzorgers en studenten. Iedereen levert een bijdrage naar wat hij of zij kan. Daarbij zijn we altijd op zoek naar de win-winsituatie. Naar waar iets goed is voor de één én voor de ander. Zodat het mes aan twee kanten snijdt. Eeuwenoude principes, maar (weer) heel goed toepasbaar in het leven.

Muren sauzen

En in ons privéleven? Nou, onlangs hebben wij een collega geholpen met muren sauzen: van de zolder tot aan de begane grond. En u? Heeft u ook wel eens nagedacht over wat u voor een ander kunt betekenen? En dan bedoelen we iemand die misschien niet zo vanzelfsprekend is. Iets verder van u af staat misschien? Maar het wel heel erg goed kan gebruiken? Iets om over na te denken?!

Deel dit bericht via: