22 Dec 2015

Burgerparticipatie

Leef heeft de afgelopen maanden samengewerkt met Maroua Sadni, Linda Heuvelink, Angelique Bosma, Nadine de Mooij en Judith Paulides, 5 studenten van de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) aan een onderzoek waar de uitkomsten vorige week van bekend en gepresenteerd werden.

Duurzame projecten gericht op participatie

In de opbouw van een aantal duurzame projecten rondom participatie, vroegen wij ons af welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op duurzame projecten en initiatieven die gericht zijn op burgerparticipatie. Diverse thema’s zijn van belang en behoeven aandacht als het gaat om de juiste factoren en ingrediënten voor duurzame projecten gericht op participatie. Waaronder; normen en waarden, ontmoeting, samenwerking, zelfbescherming, financiën en bureaucratie, netwerken en PR, behoefte burgers, onbereikbare mensen en grens vrijwilliger/ hulpverlener.

Aanbevelingen

Leef kreeg ook vele aanbevelingen mee, waar we zeker wat aan hebben en die we zullen meenemen in de opzet van toekomstige projecten. Een korte opsomming hiervan:

 • Help hen zoeken waar de prioriteiten liggen, zodat de toewijding gewaarborgd blijft.
 • Besef dat wanneer subsidie aangevraagd wordt, je te maken krijgt met regels daar omheen.
 • Door de traagheid van processen kunnen burgers gedemotiveerd raken.
 • Verantwoord het initiatief goed naar de gemeente en andere externe partijen, zodat zij het belang inzien. Dit is belangrijk voor steun en subsidiëring.
 • Maak op een passende wijze gebruik van PR. In de beginfase is het af te raden meteen de grote media op te zoeken.
 • Ga in gesprek met de desbetreffende doelgroep en investeer hierin om te weten of er draagvlak is voor het idee.
 • Zoek naar zaken waarbij burgers een mate van urgentie voelen, omdat dit bij hen motivatie oproept zich ergens voor in te zetten.
 • Maak gebruik van de ideeën van burgers zelf en leg hen geen voorgekookte ideeën of projecten op.
 • Zorg ervoor dat burgers zich kunnen identificeren door de doelgroep goed in kaart te brengen.
 • Stop met een initiatief als de behoefte van de burger er niet meer is.
 • Kijk naar de mogelijkheden van de doelgroep.
 • Zorg ervoor dat de vrijwillige betrokkenen een bepaalde mate van afstand en rust hebben, zodat ze niet opgebrand raken. Heb aandacht voor eventuele emotionele of morele druk.
 • Geef de vrijwilligers aandacht, ondersteuning en autonomie.
 • Maak gebruik van de burgers en laat hen meewerken. Dit zorgt bij hen voor een gevoel van betrokkenheid en resulteert later in de uiting van deze betrokkenheid.
 • Heb geduld met burgers en zorg ervoor dat ze de tijd hebben om het initiatief te leren kennen.Wees open over je diepste drive en de echte reden waarom het initiatief opgestart wordt.
 • Zoek naar de passies en overtuigingen van burgers en help hen deze in te zetten voor een goede zaak.
 • Voor een duurzaam project is het van belang dat je dicht bij jezelf blijft in het kiezen van de activiteiten.
 • Wees ervan bewust dat georganiseerde activiteiten een sterk sociaal en verbindend effect hebben op de betrokkenen. Het kan goed zijn dit te benoemen of hier later met burgers over in gesprek te gaan, zodat er bij hen bewustwording plaatsvindt.
 • Zorg ervoor dat een activiteit ook “gewoon leuk” blijft zodat burgers sneller geneigd zijn betrokken te blijven bij een initiatief.

Leef wil de studenten van de CHE heel hartelijk danken voor het vele werk en is heel blij en dankbaar met de uitkomsten van dit onderzoek. Wil jij ook een onderzoek doen voor Leef? Neem dan gerust contact met ons op via 06 – 2013 60 91 of via info@leefmd.nl

Deel dit bericht via: