20 Jul 2017

SPV-er gezocht!

Wie zijn wij?

Leef is een kleine stichting en is eind 2015 opgericht door Bibi en Thea, beiden ruim 20 jaar ervaring in zorg en welzijn en vastberaden om de systeemwereld (van de overheid) en de leefwereld (van de inwoner) dichterbij elkaar te brengen. Wij verzorgen in de gemeente Stichtse Vecht verschillende activiteiten op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. Van preventie tot nazorg en aanvullend op het beleid van de gemeente door team schuldhulpverlening die verantwoordelijk is voor de technische inzet. Leef heeft niet de intentie om met een standaard werkwijze en aanpak te werken en daarmee per definitie de meest gangbare / reguliere weg in de hulpverlening dan wel de procedures te lopen. Onze werkwijze is gericht op de mens die voor ons zit en niet het probleem, de procedure en het bestaande aanbod wat er al is. Wij zoeken naar de meest optimale dienstverlening en gaan soms tegen de stroom in.

Wat zoeken wij?

Vanaf september zoeken wij een SPV-er wiens hart bij de sociale psychiatrie ligt voor in eerste instantie 4 uur p.w. met mogelijk uitbreiding naar 8 uur p.w. Je bent goed in staat op een laagdrempelige manier het contact te onderhouden met mensen met psychiatrische problematiek. Je gaat outreachend te werk en bent in staat de cliënt te zien in het leven van alledag. Je begrijpt dat het op orde krijgen van de financiële zaken de broodnodige rust en stabiliteit brengt. Je hebt kennis van sociaal economische vraagstukken als werk, inkomen en schulden. Je begrijpt de brede sociale context van de cliënt en bent in staat ondersteuning te bieden bij het op orde krijgen van de sociaal economische positie van de cliënt.

Met wie werk je samen?

Je doet dit niet alleen. Als SPV’er werk je naast en met vrijwilligers en sociaal raadslieden. Je hebt voornamelijk cliënten die te maken hebben met armoede en bestedingsvraagstukken. Daarnaast kan er sprake zijn van laaggeletterdheid en isolement. De cliënten worden doorverwezen door het sociaal wijkteam en/of de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Vaak is er sprake van (het vermoeden van) psychiatrische problematiek en kunnen wij niet direct een vrijwilliger actief aan de slag laten gaan. Een eerste inschatting en aansluiting bij deze specifieke doelgroep is naast de vrijwilliger gewenst voor een zo goed mogelijke passende aanpak en begeleiding. Dit betekent aansluiten in de huidige situatie, contact maken en vertrouwen opbouwen, daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken en de situatie stabiliseren. Daar waar nodig wordt actief en warm overgedragen naar de GGZ.

Ben jij of ken jij onze nieuwe collega?

Ben jij deze SPV-er met een warm hart voor sociale psychiatrie en wil jij daadwerkelijk het verschil maken in de levens van mensen? Wil jij met ons mee denken en werken aan het verbeteren van de schuldhulpverlening aan mensen die ook psychiatrische problemen hebben? Ga jij als het nodig is tegen de stroom in en doe je wat goed is voor de inwoner? Werk je als zelfstandige en beleef je plezier in het mede ontwikkelen van een innovatieve werkwijze en aanpak? Neem dan contact met ons op via bibiprummel@leefmd.nl en/of per telefoon 06 – 54376299.

Deel dit bericht via: