13 May 2019

Stichtse Vecht Dementievriendelijk

Dit voorjaar ondertekende wij samen met andere partners de intentieverklaring Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht, onder warme belangstelling van wethouder Hetty Veneklaas en vele bezoekers, sociale partners en eerdere ondertekenaars.

Wie doet er mee?

De gemeente Stichtse Vecht is een van de initiatiefnemers van de campagne Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht. Zij willen dat mensen met dementie en mensen in hun omgeving, hun mantelzorgers in het bijzonder, zo lang mogelijk kunnen meedoen en een waardig en zinvol leven kunnen leiden. De gemeente zet zich al langer in voor mensen met dementie, onder meer door de facilitering van de ontmoetingsgroepen Blijf Actief!, de Alzheimercafé’s, de vrijwilligersmaatjes van Handjehelpen, het Steunpunt Mantelzorg met behulp van individuele Wmo-voorzieningen en vele andere initiatieven en activiteiten. Er hebben 6 nieuwe partners zich verbonden aan deze campagne, namelijk Careyn, Gilde Stichtse Vecht, Saar aan huis, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Van Dijk Uitvaartverzorging en Leef Maatschappelijke Dienstverlening.

Gemeente Stichtse Vecht, Alzheimer Nederland afdeling Westelijk Utrecht en Welzijn Stichtse Vecht hebben het initiatief genomen voor een dementievriendelijke gemeente Stichtse Vecht. De initiatiefgroep roept bedrijven, organisaties en inwoners van de gemeente Stichtse Vecht op om zich aan te sluiten bij deze campagne. Gedurende de looptijd van de intentieverklaring stimuleert de initiatiefgroep de beweging tot een dementievriendelijke gemeente Stichtse Vecht, biedt waar nodig ondersteuning en houdt in het oog of gemaakte afspraken worden nagekomen.

Waarom doet Leef mee?

Voor Leef is het belangrijk om mee te doen aan deze campagne. Het valt niet mee om de administratie en de betalingen in orde te houden in een wereld die alsmaar sneller gaat en volledig gedigitaliseerd is. De rekeningen vallen niet meer alleen op de deurmat en er zijn verschillende vaardigheden nodig om dit allemaal in goede banen te leiden. Als door (beginnende) dementie de cognitieve vaardigheden afnemen, dan liggen financiële problemen op de loer. Leef heeft de intentie om de contacten met het dementie netwerk in de gemeente te versterken en wil het team voldoende toerusten om (vroegtijdige) signalen van dementie op te sporen, opdat we inwoners nog beter kunnen helpen en kunnen bijdragen aan het voorkomen van financiële problemen.

En wat gaan we doen?

Na een bijzonder leuk gesprek met Evelien van der Vliet, Coördinator SamenDementieVriendelijk, hebben we besloten om ons team te laten trainen. Want hoe herken je nou dementie en nog belangrijker ‘hoe ga je daar op een goede manier mee om’? Maar ook wat is nou het verschil met andere aandoeningen zoals, niet-aangeboren hersenletsel, een psychiatrische beeld, een verstandelijke beperking en/of laaggeletterdheid? En waar moeten we zijn voor hulp als we een inwoner tegenkomen, die behalve financiële vragen ook kenmerken van dementie heeft? De training wordt gegeven door twee trainers van Alzheimer Nederland. Door deze training zal ons team nog beter opgeleid zijn en kunnen we inwoners beter helpen. En daar is het ons om te doen!

Deel dit bericht via: