09 Jun 2015

Vernieuwing begint bij dromen!

Maandag 8 juni j.l. hebben we een leuke bijeenkomst gehad met verschillende mensen uit de praktijk van de gemeente Stichtse Vecht. Burgerkracht, eigen kracht, samen en zelfredzaamheid zijn termen die veelvuldig genoemd worden in het veranderende zorgstelsel. Er is veel voor nodig om dit daadwerkelijk in gang te zetten en van een verzorgingsstaat naar een participatie samenleving te gaan. De uitdaging van de avond was om te kijken naar mogelijkheden en kansen, naar problemen die opgelost zouden kunnen worden (quick wins), maar vooral ook welke bijdrage een ieder zou kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst. En om ons geheugen even op te frissen (hoe zouden we kunnen mee helpen los van alle belemmeringen in bestaande structuren en systemen) hebben we dit filmpje laten zien: https://youtu.be/3VpfG5MRriE

De komende weken zullen we meer bekend maken over onze plannen in de gemeente Stichtse Vecht. Heb je een vraag of belangstelling om mee te doen? Bel of mail ons!

Deel dit bericht via: