12 Apr 2016

Voorkomen is beter dan genezen!

Deze zin staat in het onlangs vastgestelde nieuwe beleid ‘vroegsignalering en preventie schuldhulpverlening’ van de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente wil meer inzet aan de voorkant om te voorkomen dat mensen in een problematische schuldsituatie terecht komen. En dat is een ambitie waar wij en met ons vele anderen een bijdrage aan wil leveren!

Alle betrokkenen bij het budgetmaatjes project van Leef hebben niet stil gezeten de afgelopen dagen. Vorige week heeft de eerste thema / casuïstiek bijeenkomst plaatsgevonden. Een leerzame middag verzorgd door Irina Kroeze en zij heeft de vrijwilligers meegenomen in de wondere wereld van alle (inkomensondersteunende) voorzieningen, zowel landelijk als lokaal. Zo hebben we geleerd over de verschillende toeslagen en de veelheid aan heffingskortingen. Er werd niet alleen gepraat, maar er is ook geoefend met het invullen van proefberekeningen op de website van de belastingdienst. Een hele handige tool om te zien wat er financieel gebeurt als er wijzigingen zijn in iemands leven. Veel mensen met financiële vragen zijn niet of te weinig bekend met de diverse regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. Indien er structureel te weinig inkomen binnen komt, is het zaak om dit zo snel mogelijk te inventariseren en aan te vragen. Daar kan veel leed mee bespaart worden en daar heeft iedereen baat bij. Niet alleen de degene die vraagt om hulp, maar ook de gezinsleden die het betreft en/of vrienden en buren die mensen proberen te helpen. Het helpt zelfs de lokale gemeenschap, omdat schuldhulpverlening veel geld kost. Ook daarom is voorkomen beter dan genezen!

In juni is de volgende bijeenkomst weer gepland en we zien er naar uit!

Deel dit bericht via: