Het verhaal van een bedrijf

Begeleiding van medewerkers met financiële problemen

Binnen een bedrijf heeft een aantal medewerkers te maken met financiële problemen in hun thuissituatie. Daardoor melden zij zich vaker ziek. De werkgever krijgt zelfs te maken met loonbeslagen. Dit kost het bedrijf veel geld en tijd. Immers, het verzuim is een dure aangelegenheid en de verwerking van een loonbeslag kost de administratieve afdeling gemiddeld 3 uur.

Het bedrijf schakelt Leef in. Wij zetten gerichte en kortdurende begeleiding in op deze medewerkers en gaan heel concreet aan de slag met de financiële problemen. Wij stellen orde op zaken en werken toe naar een stabiele financiële situatie. Wij werken aan oplossingen (de praktische aanpak) én aan de onderliggende oorzaken. Dit om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het resultaat van deze interventies is afname van verzuim (en dus kosten) en een verbetering van uw bedrijfsresultaat. Leef staat voor een effectieve en structurele aanpak waarbij problemen bij de kern aangepakt worden.

Deel dit bericht via: