Het verhaal van Mandy

Schuldhulpverlening met hulp van de sociaal werker

Mandy (21) heeft op speciaal onderwijs gezeten en veel verschillende banen en opleidingen gevolgd. Ze is opgegroeid in een pleeggezin en heeft een gewelddadige relatie achter de rug. Daarnaast heeft ze schulden. Ze heeft nu een bijstandsuitkering. Haar uitgaven (alleen vaste lasten) zijn hoger dan haar inkomsten. Mandy wil dit graag veranderen en bedenkt impulsieve oplossingen die op korte termijn een oplossing lijken te bieden, maar op langere termijn voor grotere problemen zorgen.

De sociaal werker bereikt samen met Mandy dat haar motivatie is toegenomen. Ook is ze bereid hulp te aanvaarden. Mandy legt haar vragen en problemen voor aan de sociaal werker en ze bespreekt beslissingen die ze neemt. Samen met de sociaal werker bespreekt ze haar toekomstperspectief en weegt ze de gevolgen van haar keuzes af. Dit wordt bereikt met oefenen, het bespreken van knelpunten en het benoemen van de gevolgen van keuzes. De sociaal werker motiveert en activeert haar naar instanties te blijven gaan en door te zetten bij tegenslag.

De sociaal werker heeft Mandy geholpen een overzicht te maken van haar inkomsten en uitgaven en inzicht te krijgen in de schulden. Mandy heeft uitleg gekregen over schuldsanering en over de gevolgen van haar huidige schulden. Door dit alles is Mandy gemotiveerd om schuldhulpverlening te accepteren.

Deel dit bericht via: