MVO voor bedrijven

MVO: winst voor mens, maatschappij en milieu

Wilt u met uw bedrijf veel meer doen dan winst behalen? En wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vormgeven als integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Leef onderschrijft het belang hiervan en werkt graag samen met partijen die deze rol op zich willen nemen. Wij zijn op zoek naar nieuwe markten en business-modellen, gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Maatschappelijke en economische effecten

Een bedrijf dat écht maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de maatschappelijke en economische effecten en houdt bovendien rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Social enterprises

Een stap verder gaan de social enterprises: bedrijven die primair het maatschappelijk belang dienen en deels financieel zelfvoorzienend zijn. Sociale ondernemingen dragen bij aan maatschappelijke vernieuwingen en bieden innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken rond gezondheid(szorg), veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening, etc. Social enterprises komen voort uit particulier initiatief en vraagt om een iets andere houding en aanpak dan de gebruikelijke processen van subsidie vertrekken of aanbesteden. De sociaal ondernemer is business partner.

Wat Leef voor u kan betekenen

De oprichters van Leef hebben een ondernemersachtergrond en kennen de kracht van de ondernemersgeest. Er is zoveel mogelijk! Wij hebben ervaring met ondernemers die bereid zijn om, op verschillende manieren, te investeren in maatschappelijke vraagstukken. Denk aan bijvoorbeeld het faciliteren van ruimte, het delen van kennis (bijvoorbeeld over financiële vraagstukken) en coaching van coördinator en vrijwilligers. Tot aan sponsoring van materialen. Onze doelstellingen: het op een hoger niveau tillen van het welbevinden van mensen die een tijdje wat hulp kunnen gebruiken of een vraag hebben. En het laten bloeien van de samenwerking tussen alle betrokkenen. Ook op deze manier willen wij bijdragen aan de participatiesamenleving.

Belangrijke nieuwe partners voor Leef zijn het lokale bedrijfsleven, de ondernemersverenigingen, ZZP-platformen en (service)organisaties zoals de Lions Club en de Rotary.

Wilt u samen met ons van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op