Gemeenten

Informatie voor gemeenten

Een actieve lokale samenleving waarin iedereen meedoet. Daar werken wij aan, samen met gemeenten. Dit vanuit de visie dat alle bewoners iets hebben bij te dragen en kunnen participeren in de lokale maatschappij. Wij willen inwoners faciliteren en stimuleren om samen een actieve samenleving te vormen. Een samenleving waarin iedereen er werkelijk bij hoort en erbij wil horen!

Meedoen in de maatschappij

De kern van onze dienstverlening is gelegen in het omzien naar elkaar. Wij geloven namelijk dat alle inwoners iets hebben bij te dragen en daarom kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent dat wij als maatschappelijke organisatie de opdracht hebben om niet organisatiegericht, maar mensgericht te denken en te handelen. Daarbij gaan we uit van kansen, mogelijkheden en eigen regie voor iedereen. Met kwaliteit, maatwerk, eigen kracht en veiligheid als uitgangspunten. Dat is ook de manier waarop wij graag samenwerken met gemeenten en andere lokale partners.

Duurzame sociale aanpak

Wij geloven in de koppeling tussen enerzijds sociaal burgerschap en sociaal ondernemerschap en anderzijds kwetsbaarheid. Want niemand is niet alleen of krachtig of kwetsbaar. Het is juist de koppeling die resulteert in een duurzame sociale aanpak.

Focus op de inzet die nodig is in uw gemeente

Als nieuwe organisatie zijn we in het voordeel. Want we dragen niet de ballast mee van bestaande systemen en structuren. En kunnen ons dus volledig richten op de inzet die daadwerkelijk nodig is in de gemeente. Wij dragen – samen met de overheid – de verantwoordelijkheid om bijdragen die inwoners kunnen leveren te ontdekken en aan te wakkeren.

Meer weten over onze werkwijze en onze tarieven?
Neem gerust contact op