Anne denkt anders – het onmogelijke doen!

“Begin door te doen wat nodig is, doe dan wat mogelijk is en opeens doe je het onmogelijke.” (Sint Franciscus van Assisi)

Gepubliceerd op 03 mei 2022

Al vele jaren beweeg ik mij binnen het Sociaal Domein. Ik heb een hart voor mensen die, door welke omstandigheden dan ook, tijdelijk ondersteund en op weg geholpen moeten worden. Die weg vinden is door de ingewikkelde wet- en regelgeving lang niet altijd makkelijk. Ik werkte voor organisaties die zich bekommeren om dak- en thuislozen, maatschappelijke organisaties die hart hebben voor mensen en voor gemeentes die hun burgers op de best mogelijke manier proberen te ondersteunen. Mijn werk deed ik zowel vanuit de uitvoering (als specialist schuldhulpverlening en coördinator), als vanuit het beleid, waarbij ik me vooral richtte op het bedenken en uitvoeren van goede en slimme strategieën en ideeën om mensen in kwetsbare posities écht duurzaam verder te helpen. Binnen al die organisaties is het altijd al mijn persoonlijke missie geweest om écht te doen wat nodig is voor kwetsbare mensen. Soms is het namelijk nodig om die ene stap extra te doen en maatwerk te verrichten. Ik denk niet graag in hokjes, geen enkel mens en geen enkele situatie is namelijk hetzelfde, daarom is maatwerk ook zo belangrijk.

Sinds twee jaar heb ik mijn eigen onderneming ‘Anne denkt anders’. Deze naam staat onder andere voor het benutten van de discretionaire ruimte. Ik beweeg mij het beste in dat grijze gebied tussen wat mag en wat mogelijk is. Ik zoek graag naar oplossingen die er niet lijken te zijn. Ik kijk naar wat er nodig en mogelijk is om daadwerkelijke verandering te kunnen creëren. Door de manier waarop ik denk, hoop ik mensen te inspireren om ook anders te durven denken en om te doen wat nodig is. Voor diverse maatschappelijke organisaties binnen het Sociaal Domein voer ik verschillende opdrachten uit. Binnen Leef zal ik mij bezighouden met beleid, strategie en innovatie. Ik kijk en denk mee met hoe processen anders kunnen worden ingericht, hoe burgers beter of anders geholpen kunnen worden, maar ik denk ook actief mee wanneer nieuwe initiatieven op het gebied van ‘schulden’ worden uitgerold binnen de gemeente. Leef als organisatie past bij mij, omdat ‘doen wat nodig is’ Leef op het lijf geschreven staat.